Překližky

Truhlářské

Překližky truhlářské jsou kompozitní desky vyrobené ze tří nebo více vrstev dýh určené pro všeobecné použití. Pro svoje vlastnosti (pružnost, rozměrová stabilita a vysoká pevnost) jsou důležitým materiálem v truhlářské výrobě.


Dýhované

Weyland Holz nabízí jednostranně dýhované překližky z několika dřevin (viz ceník).


Obalové - surové

Obalové překližky mají obalovou kvalitu, což znamená, že jsou přípustné všechny výrobní vady, pokud nesnižují pevnostní vlastnosti překližky. Suky jsou přípustné v neomezeném množství. Desky se dodávají pro výrobu beden, přepravek či pro použití v případech, kdy nezáleží na vzhledu, jako šalovací desky atd.


Fóliované - betonářské

Foliované přeližky jsou významným materiálem ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu. Využívají se pro šalování, stavební konstrukce s nižším namáháním nebo na přívěsné vozíky.


Protiskluzové – karosářské

Foliované, voděvzdorné desky jednostranně oplášťované protiskluzovou vrstvou na bázi fenolického filmu. Slouží jako deska na podlahy dopravních prostředků, pro pochůzné plochy v průmyslových objektech a stavebnictví.


Laťovky

Laťovky jsou překližované materiály vyrobené oboustranným překlížením laťovkového středu dýhami. Laťovky se nejčastěji používají na výrobu skříňového nábytku, stolových desek nebo pro výrobu dveří. Dále se používají při výrobě lůžkového nábytku.